Sveriges två vägar

Sanna gav mig en fråga, betr vad jag avsåg med ”två vägar” i inlägget ”Omvändelsens valdag för Sverige”, den 25 augusti. Jag lämnade ett svar under hennes fråga, men lägger ut svaret som ett sep inlägg.

Jag upplevde/upplever starkt att Gud nu varnar oss för att inte ta Hans tidigare långmodiga och kärleksfulla varningar på allvar. Han vill ngt – har en plan och avsikt – för vårt land. Han har under många år manat sv. kristenhet till fördjupad omvändelse och svensken till avståndstagande från rådande sekularisering.

Vi är nu framme vid det som kallas begynnelsen av födslovåndorna – Matt 24:8. Många omvälvande händelser, kommer att drabba världen. Gud behöver ett Sverige som står upp för evangelium och Israel, och som kan avslöja vad som händer och varför – dvs avslöja satan och antikrist. Idag spelar det Svenska utrikespolitiska agerandet antikrist i händerna.

Tiden är kort, Svenska valet – som just nu fortgår bakom delvis slutna dörrar – avgör Sveriges position under ändetidens händelser och strider.

Skall Sverige som land tillhöra de som: 

  • Gav den hungriga mat
  • Gav den törstiga att drick
  • Gav främlingen skydd
  • Klädde den nakne
  • Förbarmade sig över den sjuke
  • Besökte den fängslade

(Matt 25:31-46)

Dvs stod sida vid sida med de lidande – judar och förföljda kristna – eller skall vi tåga med världen mot Israel och Jerusalem – med vapen i händerna?

I dag är avgörandets stund! Låt oss fortsätta be att vi får en Israelvänlig regering, som öppnar – inte stänger – för den kristna trons inverkan på vårt land!

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *