Sveriges vägval – och Vårt

Sveriges riksdagsval 2108 är ett av landets viktigaste val i historien! Varje val är viktigt, men i detta val väljer vi väg för Sveriges framtid. Många – även profana politiker – har kallat valet ett ödesval. För oss som är troende innehåller detta ”öde” ytterligare en dimension – den andliga: Skall Sverige förbli ett kristet landet eller välja en väg som gör det till ett antikristligt?

___ 

Låt mig i det sammanhang göra en personlig iakttagelse:

I våra dagar talas inte så mycket om vilka länder som kan tänkas ingå i den allians, som i ändens tid kommer att tåga mot Israel. Frågan var stor under 1950 och 60-talet, då många stred om huruvida Bibeln profeterade att Sverige skulle varar med där eller ej. Man gjorde utläggningar om varifrån Gogs allierade skulle komma. Enligt vissa uttolkare skulle Sverige göra gemensam sak med Gog och tåga mot Israel, enligt andra skulle Sverige hålla sig utanför detta häradståg. (Hes 38:1-forts)

Låt mig säga, att vi nu är i den situation, där vi står framme vid en gräns. Skall Sverige – som nu tillåts bli allt mer påverkat av islamskt tänkande – bli än mer fientligt inställd till Israel eller skall Sverige vakna upp och vända om?

___

Men valet gäller mer än riksdagsval, det gäller vårt andligt livsval.

Båda dessa val är oerhört viktiga. Gud har på olika sätt väckt flera att lyfta fram omvändelsens val för Guds folk. Det gemensamma Gud lagt på våra hjärtan är att lyfta frågan om omvändelsens efterföljelse. 

Under många årtionde har liberalismen, ur ett kyrkligt och personligt perspektiv, vuxit sig stark. Vi har låtit kyrkans budskap och vår egen livsstil präglas av världstillvändhet. PK-filosofin har tillåtits få ett djupt och förödande grepp om kristenhetens helhet, från söndagens undervisning, till vardagliga liv.

Jesus låter nu – i våra dagar – sin kallelse ropas över landet, att ta vår omvändelse på allvar. Och utan att skriva om vad som kommer/kan komma, vill jag hävda att det ligger en mkt stark ödeston, i denna kallelse. Omvändelsen är inte enbart ett stundens handlande. Omvändelsen är en pågående process, som hos många av oss – kanske flertalet – avstannat då den konfronterats med samhällets hektiska förvandling och jag-centrerade budskap parallellt under brist på Bibeltrogen undervisning i våra församlingar.

Låt mig påpeka att de andliga aha-upplevelserna, som många under några årtionden jagat efter, inte är samma som att: ”Ta sitt kors på”. Dessa ”golvande upplevelser”, kan i många stycken skapa en chimär och falsk tro att man är på rätt väg. Medan man i verkligheten inte är på vägen alls, eller just på väg att glid bort från den.

Det budskap jag fått att förmedla redan i våras och som jag ”arbetat” med – primärt i mitt eget liv – är att Sverige står inte bara inför ett riksdagsval – som är oerhört viktigt – men att svensk kristenhet, nedbruten till dig och mig, står inför är valet kring att leva vidare i fadd ljumhet, eller anta uppdraget att vara svalka och värme.

Vi har ett ansvar för vårt liv och vår kallelse. Den börjar inte med att invänta att Gud skall göra något exceptionellt, dess början är viljan och modet att leva omvänt.

      

 

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *