Synden vs Corona

Vi gick alla vilse som får, var och en gick sin egen väg. Men all vår skuld lade Herren på honom.

Jes 53:6

Corona går på ett sätt att använda för förståelsen av synden. Vi är all ofrånkomligt drabbade på något sätt.

Om det är sant att corona kommit ur något kinesiskt laboratorium eller ej är oväsentligt, vi är ändå drabbade. Vems felet är, hur det blev så här, gör inte problemet mindre, vi är alla påverkade.

Med synden är det samma sak. Guds Ord säger att vi på grund av synd, är drabbade av vilsenhet. Att filosofera över orsaken är lönlöst. Men Gud har utplånat vår synd och öppnat en väg ut ur den. Den vägen är Jesus Kristus. Vi erbjuds alla att börja vandra den.