Tala Herre

 Då kom Herren och ställde sig där och ropade som förut: ”Samuel! Samuel!” Och Samuel svarade: ”Tala, din tjänare hör.” 

1 Sam 3:10

Jag vill dela vad Herren bett mig dela med dig. Han gav mig två ord – rubriken ovan – och grundtanken för detta inlägg: När ger vi Honom tid att tala?

Vi har kanske bönelistor, vi ber kanske länge och ofta, vi kanske skapar ritualer som känns bra. Så tycker vi kanske vi gjort bra ifrån oss, när vi överlämnat våra böneämnen till Herren. 

Men vår två vägs kommunikation med Gud, när sker den. När avbryter vi oss för att våga lyssna in Hans ord till oss? Bönestunden är inte enbart 10-15 minuters överlämnande morgon och kväll. Bönestunden är mer! Vi behöver ge Herren tid att tala.

Kanske – om det inte redan är så – skall du ha ett anteckningsblock och penna vi sidan om din Bibel när du ber. Kanske skall du låta Herren få avbryta din bön för att tala,  genom de tankar som tycks dyka upp när du ber.

Vi kommer behöva en personligt relation med Gud. Lära oss lyssna in vad Gud vill med och genom oss, oberoende av böcker, tidningar, media och hemsidor – som denna.