Tankar runt Covid-19 (1)

Jag har skrivit en del om Covid-19, vaccin och vaccinpass, men kanske har jag inte tydligt klargjort var jag själv står. I detta inlägg vill jag dela min personliga förståelse av ämnet med bakgrund i min kristna tro. Inte för att du i allt måste tycka som jag, eller för att jag i dessa frågor menar att du har fel om du tycker annorlunda. Detta är mitt ställningstagande.

Jag vill börja med att berätta: Jag är inte vaccinerad och tänker inte ta emot vaccin – frivilligt! 

Frågorna runt Covid-19 har fler  infallsvinklar:

  • Är Covid-19 verkligen extremt, jämfört med säsongsinfluensor? 
  • Är testerna säkra?
  • Är vaccinet nödvändigt, säkert och “frälsande” – eller farligt?
  • Vad innebär vaccinpasset i ett större perspektiv?

Vi vet väldigt lite om Covid-19

Om vi inte okritiskt “sväljer” allt som WHO, FHM och mycket av media påstår, måste vi erkänna: Vi vet inte mycket om Covid-19. 

Är det en kraftig förkylning eller är det något annat? Är Covid-19 från början naturligt, eller är det ett biologiskt vapen, som medvetet eller omedvetet applicerats på människor? Här får vi inga konkreta svar – även om det kanske finns…. Det förekommer mycket “hysch hysch” runt vad Covid-19 verkligen är.

Men vi vet att influensor utvecklats till pandemier tidigare ex: Spanska sjukan (1918), Asiaten (1957), Hong Kong-pandemin (1968), Pandemin 2009 – A(H1N1)pdm09. De två sista räknas numera till de stadigvarande säsongsinfluensorna.

Är PCR-testerna säkra

Nej, de är inte fullkomligt säkra. Normalt tar det år att ta fram dylika tester. PCR-testerna var ännu på experimentstadiet, när de utsågs som tillräckliga för bedömning av Covid-19. Eftersom det uteslutande är detta test man använder som “bevis”, finns ingen möjlighet att mot-testa tillförlitligheten. Man använder en experimentell metod – i brist på annan.

Men alla som insjuknat då?

Ja, detta får väl tala sitt eget språk, Covid-19 existerar. Hur mycket allvarligare den är än många andra influensor, är inte jag kapabel att bedöma. På samma sätt som jag inte är kapabel att bedöma fråga om hur mycket media utnyttjar Covid-19 som reklampelare för att få sälja…

Är vaccinerna säkra

Även här blir svaret nej. Det rapporteras många biverkningar, så många, att Läkemedelsverketinte hinner med att utvärdera alla anmälningar. Så länge största delen av dessa anmälningar fortsätter vara obehandlade, finns ingen tillförlitlig statistik på vare sig antal eller svårighetsgrad avs vaccinets biverkningar. Lägg till att vi nu bara kan tala om  omedelbara biverkningar: Hur ser det ut om 3, 5, 10, 25 år? 

Är vaccinet “frälsande”

Åter igen nej. Gång på gång slinker nyheter igenom som meddelar att: “De drabbade var fullvaccinerade” – även om dessa nyheter ibland ganska snart försvinner eller flyttas långt ned på nyhetslistan.

Sammanfattning av ovan

Det jag skrivit ovan är inte ens en smula, i jämförelse med allt som skrivits om Covid-19 och vaccinen. Det finns hundratals grupper mot vaccin, tusentals fakta sidor mot vaccin. Ryck inte på axlarna och avfärda vaccinmotståndet som något som utspelar sig i en liten marginell grupp. Vaccinmotståndet och kritiken mot den uppiskade masshysterin runt Covid-19, växer allt mer. Du behöver skaffa dig information, inte bara från ett håll!

Det jag ovan skrivit gäller Covid-19 och vaccinet, med den allvarligaste frågan ,menar jag, gäller frågan om vaccinpasset. Den frågan har två infallsvinklar. De handlar om “fri- och rättigheter” respektive “andlighet och evighet.”

Del 2 kommer handla om vaccinpasset.