Tid för insikt

Jag sade i min trygghet: “Jag ska aldrig vackla.”
Herre, i din nåd gav du styrka åt mitt berg, men du dolde ditt ansikte och jag blev förskräckt.


Ps 30:7–8


När det går oss väl invaggas vi lätt i tanken att vi byggt det trygga berget själva. Det är resultat – tror vi – av eget förnuft, val och slit. Vi glömmer så lätt Herren, när vi är trygga.

Då döljer Herren sig för oss kanske bara en sekund, som för oss kan upplevas som evigt lång. Men den sekunden är nödvändig. Vi behöver föras upp ur vår slummer och självgodhet och påminnas om vårt behov av Herrens ständig närvaro i våra liv.

Vårt “botemedel” mot denna ständigt överskuggande risk för självgodhet är att var dag stilla oss inför tanken att:

Det är Herrens nåd att det inte är ute med oss, att det inte är slut med hans barmhärtighet. Den är ny varje morgon, stor är din trofasthet.


Kal 3:22–23

Detta ord målar inte bara en möjlighet, utan en sätter ljuset på en nödvändighet. Denna förståelse får inte bara bli en sporadiska tanke, utan måste få tid och utrymma i varje enskilt dygns rytmiska hjärtslag.

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *