Tid och Gud

Gud sade: ”På himlavalvet ska finnas ljus som skiljer dagen från natten. De ska vara tecken som utmärker högtider, dagar och år, och de ska vara ljus på himlavalvet som lyser över jorden.” Och det blev så. Gud gjorde de två stora ljusen, det större att härska över dagen och det mindre att härska över natten, och likaså stjärnorna.

1 Mos 1:14-16

“Ge Gud tid.”, …ett vanligt, men kanske något märkligt uttryck.

Vem har gett mig min tid? Vem har gett mig mitt liv? Vad är tid och liv? Det är ett lån. Det lånet har vi fått av Gud.

Vi fick det för att göra något bra av det. En dag skall vi redovisa det.

Vem vet bäst hur man gör bäst av livet? Gud själv.

Vi kan inte ge Gud, vad som är Hans. Men vi kan ge oss själva tiden med Gud. Tid att lyssna.