Tiden – onormal och ur led?

Folk ska resa sig mot folk och rike mot rike, och det ska bli svält och jordbävningar på många platser. Men allt detta är bara början på födslovåndorna.

vers 7-8, ur Matt 24:3-42


Instabil, märklig, konstig, orolig, oförutsägbar, krisande … Många nutida händelser går att placera under dessa begrepp och sammanfatts under rubriken “onormala”.

Men inte ur led

Nej vår tid är väl inrättad i ledet – det Bibliska ledet. Guds ord kallar den änden, eller födslovåndornas tid. För icke läsare kan tiden verka onormal. För läsare är den förutbetsämd.

Sök Gud

Har du ännu inte förstått, är det dags att bli läsare, sök förstå och gör dig redo.

Not: Läsare är en gamma benämning på frälsta, som på allvar läser Bibeln.