Tiderna, stunderna och nuet

Läs gärna:
Apg 1: 6–11

…Då sa han till dem: Det är inte er sak att veta tider eller stunder som Fadern i sin makt har fastställt.…

Apg 1:7


Apg 1:7–8, innehåller Jesu sista ord: Tider och stunder är inte vår sak att vet. Vi bör än mindre spekulera i namn och vara ytterst försiktiga avs vad bilder som ges av kommande händelser exakt innebär.

Bibeln är mättad av bilder och varningar inför ändens tid. Många gånger är de svåra att tolka innan de bryter in. De är givna till varning och tidsindikation, men inte spekulation!

Lärjungarnas fråga om tider och stunder vänder Jesus till ett svar som gäller varje generations “nu”: Ni ska vara vittnen åt mig … ända till jordens yttersta gräns.

I Matt 28: 19–20 säger Han: Gå därför ut och lär alla folk. Döp dem i Faderns och Sonens och den Helige Andes namn. Lär dem att hålla allt det jag har befallt er.

Det är ytterst viktigt att förstå var stunds tidstecken – dess varningar och hälsningar – men inte skapa fiktiva spekulationer och utmåla dem till absoluta sanningar…

Låt oss vara försiktiga, så vi inte delar fake news, det är evangelium vi skall dela.

Not: Fake news är falska nyheter. De kan ha som avsikt att skap förvirring och/eller uppgivenhet, men kan också vara ett sätt att skapa uppmärksamhet till förmån för den som skapar eller delar nyheten. Gränsen mellan säljande scoop (uppseendeväckande nyhet) och fake news är ibland ganska tunn.