Tjäna Herren

Det jag denna gång fått att dela med dig, kom för mig onsdagen den 13 september. Denna gång vill jag betona att detta inte bara är till någon det är till många! Men ändå, specifikt till just dig! Vi lever – i enlighet med tidstecknen i Guds Ord – i den sista tiden – även om vi ännu inte är inne i vedermödan. Vi möts av förförelse och villfarelse och vi är i stort behov av att vara varandras hjälp och styrka.

Det ord jag vill dela är från Kol 4:17.

Säg åt Arkippus: ”Se till att du fullgör den tjänst du fått i Herren.”

Vem denna Arkippus var vet jag inte. Han nämns bara två gånger i NT – här och i Filem v.2. Paulus kallar honom där ”medkämpe” och han är en lem i den församling som samlas i Filemons hus… det är allt.

Men icke dess mindre ekar Pauli uppmaning till oss:

Se till att du fullgör den tjänst du fått i Herren!”

Jag har i uppdrag – utan att vara specifik – att påminna dig, om den kallelse du fått.

 • Kanske är du en evangelist, pastor, präst, diakon… som en gång upplevt en kallelse till tjänst? Kanske har du verkat i denna tjänst? Men nu – av olika skäl – har du kommit bort från den.
 • Kanske har du varit aktiv som lekman i någon församling, som ungdomsledare, som äldste…
 • Kanske har du en gång upplevt en kallelse… men aldrig tagit tag i den.
 • Kanske står du just nu inför beslutet att följa en kallelse.

Lyssna! GUD säger:

Se till att fullgöra den tjänst du fått av Mig!”

Ingen – är utan tjänsteuppdrag i Herrens församling! Fråga inte efter hur stor eller beaktansvärd din tjänst är. Vårt sätt att se på värde är inte relevant i Guds värld. Den enklaste tjänsten, kan öppna upp för de största vinsterna för Guds rike.

Om du, om ni, visste hur Guds Ande, i skrivandets stund, ropar i mig och manar mig, att jag skall uttrycka detta så enkelt och gripande som möjligt:

Se till att fullgöra din tjänst !”

Broder, Syster… Vi vet inte hur lång tid vi har kvar att verka fritt och/eller, tills vi blir hemkallade till bröllop. Gå ner på knä och be Gud om ledning, upprättelse, förnyad kraft till tjänst i denna sena tid.

Det handlar inte om att du skall jämföra dig med andra. Inte om de ”resultat” du genom Guds kallelse fått vara med att föra fram till himmelen. Det handlar om att uppfylla den tjänst du fått.

Våra syskongemenskaper ropar efter Guds Ord och uppmuntran, genom vad vi kan ge varandra! Vårt land ropar efter sanningen!

Gud ropar:

Se till att fullgöra din tjänst!”

Ett brutet strå
skall Han inte krossa, en tynande veke
skall Han inte släcka.
(Jes 42:3)

Dela eller skriv utShare on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter
Email this to someone
email
Print this page
Print

2 reaktioner till “Tjäna Herren”

 1. Nedanstående långa text upplever jag som Guds tilltal till mig, den har lite överraskande
  ny teologi. En del teologer har gått ordentligt vilse säger Guds tilltal till mig. Och falsk
  profet är jag nog inte, även om jag kommit fram till en del oväntade saker.
  ———————————–
  Vi människor hal ju såväl förstånd som förnuft i vårt medvetande, och förståndet behövs då i politikens lagstyrande, medan förnuftet går lite djupare in mot ”meningen med livet”, och är visdomsstyrande religiöst. Enligt min syn återspeglas det, genom att Högsta makten, Evolutionen eller Gud som jag föredrar att kalla den makten, har historiskt åstadkommit en stor tudelning i Europa genom att han skapat det väldiga bergmassivet Alperna här. Lagstyrande Gud, det germanska och lutherdom finns då mer av i norra Europa där vardagsförståndet betonas i religionen, alltmedan det förnuftiga katolska och Jesus, mer har bortvändheten från världen in mot det paradisiska med sin visdom. Där det existentiella och empatiska, försoning och kärlek betonas mer. Men en paradoxsamverkan med ökad förståelse mellan de så starkt skiljaktiga världarna ger också den nödvändiga ekumeniken där, samt enheten mellan Fadern och Sonen.
  Gud finns som ursprung när Mose säger i Bibelns 1:a Mosebok 1:a kapitlet, 27 versen: ”Gud skapade människan till sin avbild, till sin avbild skapade han henne”. Och om vi människor har två hjärnhalvor har Gud det också, som jag förstår. Och Immanuel Kant förklarar våra två olika medvetandeförmågor med orden: ”Förnuftet ger det riktningsgivande idéerna tilll förståndets verklighetskonstitutionerande funktion.”Och Karl Jaspers: ”Vi pendlar ständigt i vår frihet mellan objektvärlden och inre existensvärld av möjligheter.
  Sverige är ett ”både och”-land i världshistoriens skeende, som jag ser det. Såväl välfärdsparadiset Sverige, SwEDEN, som kärv verklighet. Nordens övriga länder passar då bättre som ensidiga paradis. Exempelvis Danmark med sitt ”hygge”. Och nu är en ny tid efter det att moderniteten och mansväldet just i den fortlöpande horisontella tiden, kämpat sig fram fram till postmodernitetens eviga nuflöde, i det kvinnliga postmoderna rummet. Därför finns möjligheter att innan Jesu återkomsts paradis helt sker, gynnsamma förutsättningar för att dess början kan utvecklas här i Norden. Detta efter det att paradistanken gått norrut till våra breddgrader från sitt ursprung Mellersta östern. Därefter kan sådan utveckling ske i övriga Europa och globalt, och kanske mest kanske mest varaktigt till sist i Israel. Och ursprungsparadisets människopar, Adam och Eva, blir då aktuella igen som levande, eller så blir det ett nytt par som Gud utväljer.
  Nu är jag 84 år och bor på ett äldreboende och jag är säker på att ”meningsfrågan” är dold men viktig hos varje boende här. Och jag anser att kyrkan där har möjlighet att gå ut med en ”livsförbättringsreklam” så kraftfullt, att det sekulära samhället skulle ändras så att Jesu paradismöjlighet kom i jämbredd med det fortsatta civila samhället. Det behövs att nutidsmänniskan vaknar till med mer Jesustro, annars är tydligen tänkt det ska bli någon form av straff, med jobbigt arbete i en annan tid och historia. Det är lika mycket legitimt att bägge dessa motsatser debatteras i samhället, som något annat. Nu blundas det sedan länge för detta, och debatten innehåller bara ord och oro om den ovissa framtiden. Och ingen syns tänka att den har två utgångar, paradis eller något av ett jobbigt Gehenna. Och vi i Norden kan se Jesu sanna välfärdsparadis början trots alla kriser, i pågående verklighet. Pengar till reklam har kyrkan, och direkt tydlig, glad och självrättfärdig reklam tror jag ger resultat. Bara kyrkan överser med att man måste ha lite hjälp av erfarna reklammakare, och glömmer sin stolthet som redan är ordentligt tillintetgjord, nästan.
  Gud betonade mot Adam i 1:a Mosebok 3:e kapitel 19:e versen: ”du skall slita för ditt bröd i ditt anletes svett tills du vänder åter mot jorden”. Och bönder, kvinnor och arbetare av olika slag, har sannerligen fått göra så, men de har kanske därför inte velat ta emot Guds nåd till frälsning genom Jesus frälsningsverk. Utan har med sitt förstånd vänt sig bort från Guds nåd med kanske ateism, och sett orättvisan i världens grymheter. Och i det sekulära samhället och i nästa liv vill nog de utsatta människorna som inte väljer den evangeliska Jesustron, med Guds hjälp i tillvändhet till honom vara med, och skipa en högre rättvisa av allt skeende, enligt vad jag förstår. Arbetarrörelsen har svårare att nu ta emot Guds nåd, utan ”omedvetet” vill många av dem hellre i nästa värld (som de ibland har svårt att tro på finns) då ställa upp för en Högre rättvisa mot den orättvisa som varit på jorden.´
  Akademiker missar ofta den tredje uppgiften, så en del av oss ur folket anser att nu får det vara nog, med bland annat 350-åriga osanningar om astrologin. Den.19.2.2017 i radions” Godmorgonvärlden”, talade en akademiker om, att hen inte hittade något Jag i oss människor. Det är ju inte särskilt framstående av akademiskt forskning. Då har vi astrologer det betydligt lättare. Och kanske Jesus håller med oss, han omges ju av astrologi på olika sätt. Och i vår symbolkunskap hittar vi allmängiltigt såväl viljejag i Solen i Lejonets tecken, själsjag i Månen i Kräftans tecken, tanke- och medvetandejag i planeten Merkurius i Tvillingarnas och i Jungfruns tecken, kärleks- och kreativitetsjag i Oxens och Vågens tecken, Samt energi- aggressions- och aktivitetsjag i Mars i Vädurens tecken..Sedan finns Jupiters optimistiska, framgångsjag i Skyttens tecken, den ambitiöse, ansvarsfulle, auktoritetsbestämde Saturnus i Stenbockens tecken, den allvarsamme, kunskapssökande Uranus i Vattumannens tecken, den fantasifulle, kollektive Neptunus i Fiskarnas tecken, samt den djupforskande och omvälvande Pluto i Skorpionens tecken.

  Tydligen är det så, att den sekulära elitens mobbning mot kristendom och mot astrologi, är att Sverige har problem med sin överbetoning av sitt praktiska nyttoförstånd gentemot det existentiella förnuftet. Där folket nu genom IT fritt och mer omfångsrikt kan söka andliga mål. Annars blir det mest den svenska Jungfruns ensidigt analytiska, kritiska tecken som styr. Och vi absorberas av egennytta, ekonomi, egoism, avundsjuka, Gudsbortvändhet, konsensus, materialism, normkritik och lättkränkthet. Detta i en samtid där vårt grannland Danmark med sin närhet till hygge, är den trygga Oxen med Venus i sig, Och Tyskland har väl den auktoritativa Saturnus och sin partikulära och arbetsamma Mars centralt med sig, och Italien med moderskänsla och mat i Kräftans tecken, alltmedan Frankrike har sin astrobestämning som något av Uranus och Vattumannens filosofiland, ihop med Venus när det gäller kärlek, mode och skönhet.
  En amerikansk matematik-professor Avery Solomon sa i en SVD-intervju för några år sedan: ”För mig är astrologi inget annat än matematik och kvantfysik. Och att var och en av oss är dynamiska energifält av möjligheter, där vi står i förbindelse med den kosmiska intelligensen”.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *