Torah gäller ännu – 1

Inledning

Tro inte att jag har kommit för att upphäva lagen eller profeterna. Jag har inte kommit för att upphäva utan för att uppfylla. Jag säger er sanningen: Innan himmel och jord förgår ska inte en bokstav, inte en prick i lagen förgå, inte förrän allt har skett.

Matt 5:17-18

_____

Det jag skriver här nedan skriver jag till oss som kallas oss frälsta. Det berör hur vi skall betraktar budorden.

När Jesus talar om lagen, avser Han Torah, dvs de fem Moseböckerna. Lagen innehåller skapelsens och Israels historia, fram till mitten på 1200-talet f.Kr. Thoran kan förstås som undervisningen – grunden för judendom och kristendom. Men den innehåller mer än historia. Den innehåller erfarenheter, berättelser om Guds handlande och budorden – regler för hur vi skall leva och handla.

Runt dessa regler – jag tänker på “Tio Guds Bud” – vill jag stanna upp. För det är inte – som några hävdar – att buden, genom Jesu offer, fått sitt slut. Nej, inte det minsta lilla tecknet – som “pricken över i” – skall utelämnas. Budorden får inte förringas eller ges annorlunda innebörd. Torah innehåller buden och buden står fast och vi skall följa dem!

Vad är det då Jesu förkunnar om lagen?

Lagen är fullbordad, dvs straffen en betalda. Men lagen är inte upphävd  – utraderad – bara för att straffen “i förväg” betalats.

I Torah finns regler för hur brott mot Torah skall sonas: Lagar och påföljd. 

När en regel bryts, startar en process som inte avslutas förrän straffet för den begångna handlingen uppfyllts, när straffet är sonat är lagens process avslutad – brottet är sonat och lagens krav uppfyllt.

Vi kan alltså aldrig “krypa ur” lagens ordning, med motivering att den inte gäller. Genom tron är vi befriade från straff. Men befrielsen får aldrig för oss bli en ursäkt för att acceptera frihet från att följa budorden. Det är att “synda på nåden”.

När vi nu vet att Jesu offrat sitt liv för oss. Låt oss då visa vår tacksamhet genom att i allt, på allvar, försöka följa lagen efter bästa förmåga. Vi kommer aldrig bli fullkomliga och skall inte låta oss slås ner av misslyckanden. Men vi skall jobba med oss själva – med Guds vilja som vårt mål.