Tre orubbliga “pelare”

Bevara det som har anförtrotts dig. Och vänd dig bort från det oandliga, tomma pratet och invändningarna från det som kallas kunskap utan att vara det. Vissa har kommit bort från tron genom att bekänna sig till den kunskapen. 

1 Tim 6:20-21

_____

Har du suttit på en tvåbent pall och försökt slappna av fullständigt och sova? Har du suttit på en fyrbent pall, med ett ben i en grop, på en sten eller med ett ben som varit för kort? Inte något av detta riktigt är bra och bekvämt!

Vare sig en två eller fyrbent pall är optimalt stadig – särskilt inte på ojämnt underlag. Men med tre ben – även om ett står på en sten och ett i en grop, eller är något kortare – kommer en sådan pallen stå stadigt. 

På samma sätt är det med vår tro. Den byggs upp av Fadern, Sonen och Anden.

Vissa försöker byta ut Anden mot kunskap. Kunskap är bra, förnuft är bättre, men Anden är oersättlig!

Kunskap kan leda till tomt prat, föra vilse och skapa strider. Ge istället Anden utrymme – för liv, växt och verk.