Tro – från början till slut

 

Paulus använder i Rom 1:17 en mycket klar, nästan barnslig, men fullkomligt sann förklaring till vad som är Guds rättfärdighet. Det är enl vers 16, den kraft som frälser från Guds vrede (dom) över ogudaktighet och orätffärdighet. Hur är det möjligt bli delaktig i Guds rättfärdighet?

Rättfärdigheten från Gud uppenbars i evangelium, av tro till tro… 

Den engelska bibelöversättningen NIV skriver:

I evangelium uppenbaras en rättfärdighet från Gud, genom tro från början till slut.

Detta är den enda rättfärdighet som kan ställas inför Guds helighet och bestå. En rättfärdighet, som Gud i sin kärleksfulla nåd skänker. Denna rättfärdighet börjar med tro, löper genom människans hela liv som tro och slutar i en – tro.

Därmed förstår vi Jesu ord, om den för vår tanke omvända ordningen, där de första blir sist och de sista blir första. Dvs den egenrättfärdiga och den Gudsrättfärdiga ordningen. Vi ser konsekvensen av denna sanning i Jesu ord till rövaren: “I dag skall du vara med mig i paradiset”.

I våra moraliska ögon, skull rövaren varit bland de sista. Men i Jesu ögon – som ser till det sanna, inre – blir rövarens rättfärdighet inte underlag för dom, utan överskrivs av Guds rättfärdighet – genom tron. Rövaren är fullkomliga själv genomskådande i sin analys av sin egen förtjänst, inför livets fortsättning – efter döden. “Jag duger inte, mitt duger inte, enbart ett Guds under är min räddning.”

Rövaren förlitade sig enbart och fullkomligt på Gud. Denna Gudsförhoppning blev hans Gudsrättfärdighet.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *