Trolovningen och det himmelska bröllopet

Trolovning på Jesu tid

Trolovning var en rättslig äktenskapsförbindelse, ett kontrakt mellan en man och en kvinna. Det var ett bindande löfte som skedde i offentlighet tillsammans med mannens och kvinnans föräldrar. Trolovningen kunde förbli en förbindelse till äktenskap under en längre tid, innan det det blev bröllop. 

Bröllopet, blev sedan den fest som hölls för de två och som avslutades med att mannen fick ta till sig kvinnan och levde tillsammans med henne.

Trolovningen var alltså en “löftes-ceremonin”. Därefter var paret trolovade under tiden före bröllopet. Bröllopet var “vigsel-ceremonin” då äktenskapet blev fullt ut inrättat. 

Trolovningen och bröllopet var alltså tidsmässigt skilda åt. Men trolovningen var lika bindande som själva bröllopet – inte att jämföra med vår tids förlovning. Att upplösa en trolovning var lika omständig som en skilsmässa. Att bedra den man var trolovad med var ett äktenskapsbrott, som straffmässigt – enligt lagen – kunde leda till stening

Frälsningen och det himmelska bröllopet

Guds Ord talar om ett himmelsk bröllop. Då skall bruden – vi, de frälsta – förenas med Jesus Kristus, brudgummen. Till detta bröllop kommer bruden att ryckas upp från jorden, medan jorden därefter drabbas av att Guds vredesskålar töms ut över världen. 

Vi är trolovade med Jesus Kristus!

Trolovningens “kontrakt” är bevittnat med Guds Helige Andens utgivande på pingstdagen i Jerusalem. Han är en Hjälpare till alla troende. Han är Jesu Kristi garanti för att Han, som vår frälsare, står vid sitt löfte och aldrig sviker sin brud.

Bevarade av Anden

Låt oss inte svika vår brudgum, utan vara beredda på uppryckandet när basunen ljuder och vi kallas hem till bröllopsfesten. Låt oss aldrig tvingas upptäcker vi “glömt” tillåta Anden lysa upp vår väg och vårt mål. Dvs att vi saknar Andens olja i våra lampor och att den väg vi vandrar på ligger i mörker och vi är vilse när vi kallas till bröllopet. Vid den kallelsen, vid uppryckandet, är det tidsmässigt omöjligt att hinna förnya vårt förhållande med Jesus. Må vi vaka över att vi inte tillåter oss glömma Honom och bejakar världens lockelser: Så att vi begår äktenskapsbrott, mot Honom, med världen.

Andens verkan är mångahanda. Men Hans mål är att hålla oss rena och fästade vid Jesus.  Att påminna oss om vem vi tillhör och att Jesus Kristus är vår Herre. Ingen annan, inget annat, får locka oss att bedra Herren Jesus Kristus!

Not) Bruden och vredesskålarna är kanske främmande begrepp, jag kommer därför återkomma till dem i separat inlägg.