Trons bön

Får någon av er lida, ska han be. Är någon glad, ska han sjunga lovsång. Är någon bland er sjuk, ska han kalla på församlingens äldste, och de ska be över honom och smörja honom med olja i Herrens namn. Trons bön ska bota den sjuke, och Herren ska resa upp honom. Och har han begått synder, ska han få förlåtelse för dem.

Jak 5:13-15

Tro till helande är en gåta. Jo, det finns de som påstår sig ha löst den. Att de med egen vilja och stark tro blir i besittning av gåvan. Andra pekar på nycklar som “skall till”, för att vi skall kunna utverka helandets gåva.

Vad är då trons bön?

Trons bön vänder sig till Jesus Kristus! Trons bön är hjärtats bön till hjärtats Herre. Gud ser det hjärtat som ber övertygat om att Gud kan.

När bönen bes i tro, kan den inte vara mer eller mindre rätt. Bönens möjlighet ligger inte i omfånget eller kraft av vår tro, utan hos Gud. När vi förstår det, kan vi uppleva vila i vår bön och samtidigt be om styrka att få vila i det svar Herren ger. För Gud handlar alltid rätt.