Trons bön

Jesus svarade dem: “Detta släkte som inte vill tro! Hur länge ska jag vara hos er? Hur länge ska jag stå ut med er? 

Han svarade: “Den sorten kan bara drivas ut med bön.”

Mark 9:19, 29

Tron till helande är en gåta. Jo, det finns de som påstår sig ha löst den. Att de av egen vilja och stark tro besitter gåvan. Andra pekar på stegnycklar – som “skall till” för att vi skall kunna utverka helandets gåva.

Men jag ser bara två vägar att vara Guds redskap för helandets mirakel: Att bota sjuka är en gåva som Anden ger. Men vi har också alla möjlighet att be trons bön.

Vad är då trons bön, hur uttrycks den? 

Trons bön vänder sig till Jesus Kristus! Den har inget att göra med befallande, höga rop, stampande i golvet eller dylikt. Trons bön är hjärtats bön till hjärtats Herre. Vi kan inte med vilja och teknik skapa bönesvar. Men Gud ser det hjärtat som ber övertygat om att Gud kan allt!

Det inte vår tro som förflyttar berget, utan vår tro att Gud kan, som flyttar det.

Den bönen – som bes med tron på Guds obegränsade förmåga – är trons bön! När vi ber så, får vi tacka, men också be om styrka att vila i det svar Herren sedan ger.