Trons osvikliga hopp

Därför ger vi inte upp. Även om vår yttre människa bryts ner, förnyas vår inre människa dag för dag. Vår nöd, som är kortvarig och väger lätt, bereder åt oss en väldig och överväldigande härlighet som väger tungt och varar för evigt. Vi riktar inte blicken mot det synliga, utan mot det osynliga. Det synliga är förgängligt, men det osynliga är evigt.

2 Kor 4:16–18


Vem tänkte Paulus på när han skrev detta?

Snabb svaret blir korintierna! Men Guds Ord är fyllt av liv och Ande. Dessa nästan två tusen år gamla ord – Guds Ords hälsning – går rakt in i våra hjärtan i dag.

Det är viktigt att uppmuntrar varandra i dessa tider! Vi är både medvetna och hoppfulla!

Mitt i det oroande, har vi “facit” i vår hand: Tron kommer bära oss vidare, till “de saligas ängar” oavsett vad som händer här och nu – detta det förgängliga.

Lägg ett märke i din Bibel vid textstycket ovan, återkom dit då du känner oro. Ingen annan “sanning” är så sann och hållbar som denna – amen – för detta är Guds löfte:

Vår nöd, som är kortvarig och väger lätt, bereder åt oss en väldig och överväldigande härlighet som väger tungt och varar för evigt.