Tröstade

Jag säger er sanningen: Ni kommer att gråta och jämra er, men världen ska glädja sig. Ni kommer att sörja, men er sorg ska vändas i glädje. När en kvinna ska föda har hon det svårt, för hennes stund har kommit. Men när hon har fött barnet, minns hon inte längre smärtan i sin glädje över att en människa är född till världen. Nu har ni också det svårt, men jag ska se er igen. Då ska era hjärtan glädjas, och ingen ska ta er glädje ifrån er.

Joh 16:20-22

Tron på Gud är inte att tron på jordisk framgång och lycka – det många kallar Framgångsteologi

En bild för denna teologi skulle kunna vara  berättelsen om hur en man ger en fattig man sin gamla begagnade bil och nästa dag vinner högsta vinsten i ett lotteri – en ny bil. Eller kvinnan, som ser en fattig frysande kvinna och skänker henne sin kappa, och i nästa stunde ser en skylt i ett skyltförnster som gör reklam för att affären just denna dagen, säljer ut den kappa hon själv så länge önskat sig – med 60% rabatt.

Säker kan sådan berättelser vara sanna. Men att tro på Gud, med motivationen: “Tron är vägen till lycka och framgång!” är inte alls något jag är anhängare av.

Jag tror att vi troende har samma del i livets bekymmer och glädje som icke troende. Till och med är det så att Guds Ord förklarar att vi kan komma att ifrågasätts, utesluts och även förföljs.

Men Gud ger oss också tröst och ett löfte Han aldrig kommer att svika: Vi kommer att bli tröstade!