Tryggare kan ingen vara…

Petrus sade till honom: “Vi har lämnat allt och följt dig.” Jesus sade: “Jag säger er sanningen: Ingen lämnar hus eller bröder eller systrar eller mor eller far eller barn eller åkrar för min och för evangeliets skull utan att få hundrafalt igen. Här i världen får de hus, bröder, systrar, mödrar, barn och åkrar, mitt under förföljelser, och sedan i den kommande världen evigt liv.

Mark 10:28-30

I dag talas på många ställen (också här) om kommande prövning, kanske känner du oro inför detta. Men lita på Jesus! Han har lovat att om vi måste bryta upp från vårt invanda och trygga, för Hans skull, kommer Han att vara med oss. Mitt i prövningarna kommer vi få hus, bröder, systrar osv.

Vi måste tillåta oss att vila och bli starka i Herrens löften – Amen!