UNDERVISNINGEN om ändetiden – 3

Då ska man utlämna er åt lidande och döda er, och ni kommer att bli hatade av alla folk för mitt namns skull.

Matt 24:9

_____

Läran om ändetiden får aldrig sluta med enbart nyfiken fascination – den är mycket mer.

Undervisningen om ändens tid är Gud kärleksfulla och omsorgsfulla uppmaning och varning. Vi måste ta den till oss och förstå dess syfte.

För vissa har denna undervisning blivit som ett rött skynke som man antingen attackerar eller vänder sig bort ifrån. Men undervisningen är Guds omtanke.

  • Vi behöver vara beredda på mostånde, tom förföljelse!
  • Vi behöver vara beredda på förförelse!

I väst världen och inte minst i Sverige, har vi varit förskonade från detta, men det har och kommer att förändras. 

Förförelsen är redan här och motstånd anar vi, i att vi börjar kringrännas av politiska förslag, som hbtq-rörelsens lobbyister framkallat. Men lobbyisterna kommer också påverkan på “vanligt folks” moraluppfattning, som i sin tur utformas till självklara “humanistiska lagar”.

Motstånd och förförelse går hand i hand i ändens tid. Vi måste våga lyssna till Bibelns undervisning och sätta in varningarna i vår tid.