UNDERVISNINGEN om ändetiden – 1

Så som det var under Noas dagar, så ska det vara när Människosonen kommer. Under dagarna före floden åt de och drack, de gifte sig och blev bortgifta ända till den dag…

Matt 24:37-38

_____

Läran om ändetiden får aldrig bli en egen nischad lära i kristen tro och undervisning!

Kunskapen och förståelsen om änden, leder inte per automatik till helgelse, djupare Gudsrelation eller “bättre” frälsning. 

Om någon vet något om ändetidens händelser är det denna världens härskare – djävulen. Han är besegrad, vet sitt slut, men blir inte frälst av det han vet. Kunskapen kommer han utnyttja så resultatinriktat som möjligt, för att dra med många i fördärvet.

Största målet är att få med Guds barn. Dessa är de han framför allt behöver agera inför – bara de uppresta kan fall och bara de kan utgöra ett hot mot hans plan!

Därför är förkunnelsen om ändetiden i Gud Ord så fyllt av varningar för förförelse och avfall. Denna undervisning får vi inte placera i en box för sig: “För att den är svår och känns otidsenlig!”