Undrens mysterium – 2

Är någon bland er sjuk, ska han kalla på församlingens äldste, och de ska be över honom och smörja honom med olja i Herrens namn. Trons bön ska bota den sjuke, och Herren ska resa upp honom.

Jak 5:14-15


I bland tror jag vi lägger onödigt stor börda på oss själva och vårt bönearbete genom att vi i vissa textsammanhang kanske lägga fel värde i orden.

Texten ovan skulle rakt av, kunna utläsa att: Om den sjuke inte blir frisk, har vi inte bett rätt “trons bön.” Dvs felet är vår tro eller vår “böneteknik”.

I bland försöker viss lösa dett genom att höja rösten, stampa i golvet, ropa och skräna. Precis som om det onda skulle låta sig skrämmas, Gud skulle behöva väckas, eller att vårt fysiska engagemang skulle imponera på Honom, så att Han därför gripa in. Den sortens agerande är jag mycket tveksam till!

Men kvartsår då enbart att vår enkla tro är för klen? Nej! Det finns åtskilliga exempel, några också i Guds Ord, där vi kan konstatera att tron varit klen eller helt saknats, men Gud har ändå gripit in.

Forts följer

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *