Undrens mysterium – 3

Trons bön ska bota den sjuke, och Herren ska resa upp honom.

Jak 5:15


Jag vill dela min förståelse av några ord ovan: Trons bön och bota.

Trons bön: Flyttar fokus från vår oförmågan, till Guds oinskränkta förmåga. Genom gemenskap med Jesus Kristus, har vi gemenskap med Gud, som far. I detta fullkomliga barnaskap, får vi dela våra önskningar och vädja till Gud. Med “trons bön” får vi förlitar oss att Han gör rätt – vilket inte alltid är samma som vår önskan.

“… inte som jag vill, utan som du vill,” /Jesus, Mark 14:36.

Bota: Grundordet översätts på många olika sätt. Allt från: “bota” till “hjälpa”. Ordet innebär att Gud på något sätt alltid griper in, som svar på bön. Men jag vill åter poängtera: Guds svar, är inte alltid samma som vår önskan.

Enligt traditionen tröstar och styrker en ängeln Jesus i Getsemane. Men korsets väg var fastslagen.

Men vilken förmån och trygghet! När vi ber till Gud, får vi alltid vila i att Han leder allt till det bästa. Vi gör därför rätt, när vi samtidigt med vår bön, uttrycker vår tacksamhet för bönesvar. Men vi gör ändå inte fel i att trofast, dagligen, be samma bön igen och igen.