Undrens mysterium – 4

en får gåvor att bota sjuka genom samme Ande, en annan att göra kraftgärningar.

1 Kor 12: 9-10


Kan vi människor lösa “Undrens mysterium”, utverka tekniker och metoder? Nej! Detta är inget man lär sig på skolor eller läser sig till i böcker. Det finns de som på ett särskilt sätt får gåvor – ovan beskrivs några och det finns fler. Men det är Anden som delar ut, enligt sin vilja. Här är det inte fråga om förtjänst, lärande/övande eller teknik.

Vad är det då för skillnad mellan böner om under och gåvan verka dem?

Ja, böner är vi alla uppmanade ett frambära, men gåvan att bota, profetera, göra kraftgärningar osv, är specifika uppdrag några får – enligt en plan som är Herrens.

Kanske behöver vi också ha med detta perspektiv när vi samtalar om under och trons bön.

Fotnot: Inom vissa läror (sekter) menar man att dessa gåvor enbart hörde apostlarna till. Men detta kan inte stämma – menar jag – då Paulus, i 1 Kor 12, talar till församlingar och kristna i stort – inte specifikt apostlarna. Dessa gåvor hörde inte heller bara dåtiden till, vi lever ju ännu i NT:s (nådens) tidsålder och Herren lämnar oss inte åt oss själva!

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *