Undrens mysterium – 5

Vi vet att allt samverkar till det bästa för dem som älskar Gud, som är kallade efter hans beslut.

Rom 8:28


Efter några inlägg, med rubriken som tema, vill jag nu knyta ihop dessa.

Min avsikt har inte varit att söka ge dig några så kallade “nycklar”. Det finns så många sådana i omlopp, som säger sig förklara och öppna dörrar. Men vissa dörrar måste vi lära oss vila inför: Vi kan inte öppna dem.

Självklart har inte avsikten varit att göra dig nedslagen och utan hopp – tvärt om!

Jag är av erfarenhet fullt övertyga om att under sker! Men jag har lärt mig, att Gud är den som styr och jag litar fullkomligt på att Gud vet vad Han gör. Han handlar ur ett perspektiv som går vida över vår mänskliga horisont.

När min först hustru dött, gick jag en kväll ensam i skogen och hade ett samtal med Gud. Mina anklagelserna – mot Honom – var mänskligt sett mycket välgrundade…

Men jag fick ett svar, flera Andens ord rakt till hjärtat, mycket ömt och kärleksfullt – trots min egen aggression. De kan mycket kort sammanfattas i Bibelversen ovan: “… allt samverkat till det bästa…”. I dessa Andens ord, fann jag min vila.

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *