Uppenbarelsens Ande

Jag ber att vår Herre Jesu Kristi Gud, härlighetens Far, ska ge er vishetens och uppenbarelsens Ande så att ni får en rätt kunskap om honom.

Ef 1:17 


Har Du uppenbarelsen Ande?

Anledningen till frågan är att jag upplever att detta är en gåva vi i vår tid är i stort behov av! 

Men hur är det med uppenbarelsen, som vi ofta kallar “en profetia”. Tillåts den verka i våra olika former av samlingar, eller finns det motstånd till denna Andens hjälp?

“Köttet” skruvar på sig i bänkraderna, när uppenbarelsen plötligt ljuder. “Vem tror du att du är…”, tankar tänks. Avbrottet upplevs som störande. Budskapet är kanske besvärande?

Men inte nog med det!

Budskapets bärare tvivlar själv på sin egen tjänst. “Är detta verkligen Guds vilja? Är det inte övermodigt av mig att tro att jag…?” 

Vi kan alla profetera, tala ord av den uppbyggelse och undervisning som Anden gett oss – vittna. Men just uppenbarelsen eller synen, sker på en annan nivå. Det är inte budbäraren som lägger andlig kunskap tillrätta, som vid ett genomtänkt anförande. 

Uppenbarelsen, synen eller drömmen, talas, nedtecknas – eller uträttas – så som Herren ger den. 

Be Gud om personlig ledning i detta jag skrivit.

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *