“Uppryckandet – vad då?”

… ett ord som många rycker på axlarna åt, förnekar eller avsiktligt blundar inför. Men ett ord för en händelse som varje bekännande kristen bör ta sig tid att sätta sig in i.

Så som det var under Noas dagar, så ska det vara när Människosonen kommer. Under dagarna före floden åt de och drack, de gifte sig och blev bortgifta ända till den dag då Noa gick in i arken, och de visste ingenting förrän floden kom och ryckte bort dem alla. Så ska det bli när Människosonen kommer. Då ska två män vara ute på åkern. Den ene ska tas med, den andre lämnas kvar. Två kvinnor ska mala vid kvarnen. Den ena ska tas med, den andra lämnas kvar.

Matt 24:37-41

Själva begreppet – uppryckandet – appliceras på ett skeende som skall äga rum då de som är frälsta rycks upp till himmelen, undan den vedermöda som skall drabba jorden och mänskligheten. Men det finns olika syn på detta.

Vissa förnekar att detta skall ske, att ingen vedermöda skall komma, utan att Jesus en dag “bara” skall komma tillbaka och göra allt bra. Andra förklarar sig tro på förkunnelsen om ett uppryckande, men har olika tankar om när det skall ske – ibland ganska aggressivt framförda.  

Om vi lämnar dem som helt förnekar eller medvetet undanhåller undervisningen om ord som uppryckande, vedermöda, Antikrist, märket (talet 666) och accepterar att det faktiskt skall ske ett uppryckande, kan vi gruppera oss i tre grupper. De som tror på ett uppryckande:

  • före vedermödan
  • mitt i vedermödan
  • efter vedermödan

Genom åren har antal anhängarna till dessa förståelser varierat. Då talar jag inte bara om de sista åren eller sista århundradet, utan om hela tiden från kristenhetens första församlingar och framåt.

Med vedermödan avses oftast hela perioden, från det att Antikrist börjar ta aktiv del i skeendena på jorden, till den stund då han kastas i eldsjön.

Om du håller dig till denna enkla förklaring av vad vedermödan är, faller de tre punkterna ovan på plats. Uppryckandet äger rum i anslutning till vedermödan