Ut i frihet

En man väntade på Guds ingripande. Ingripandet skulle ske enligt en ordning som mannen förstod var rätt – som den religiösa traditionen lärt honom.

Jesus såg honom ligga där och visste att han hade varit sjuk så länge, och han frågade honom: “Vill du bli frisk?” Den sjuke svarade: “Herre, jag har ingen som hjälper mig ner i dammen när vattnet börjar svalla. Och när jag försöker ta mig dit själv, hinner någon annan före mig.” Jesus sade till honom: “Res dig, ta din bädd och gå!”

Joh 5:6-7

Jag tror mannen var djupt troende. Hur länge han väntat på ett ingripande står inte. Han hade varit sjuk i trettioåtta år, men höll fast i tron på Guds ingripande.

Vad var det mannen trodde på? Han trodde på ett Guds handlande, som skulle ske enligt traditionens ordning.

Så kan vi hindras av kristna traditioner. Vi görs till trälar och blir bestulna på Andens liv. Behovet av att ha och tillhöra en ordning hindrar oss att ta emot Guds möjligheter – vi är livlöst inlåsta i ordningen.

Låt oss släppa traditioners pålagor och läror, pröva Andens ord mot Guds Ord, bildligt – kanske bokstavligt: “Ta vår bädd och gå!”