Utan förbehåll!

Jesus sade till honom: “Jag är vägen, sanningen och livet. Ingen kommer till Fadern utom genom mig.

Joh 14:6

Det finns ”stenar” i våra traditioner och läror som vi kan tillåta oss göra förbehåll inför – dvs ifråga sätta. Men det finns också sådana, djupt förankrade i Guds Ord, som vi inte kan göra så med. Ifråga sätter vi sådan ”stenar” rasar hela bygget samma, hela grunden vi bygger på krackelerar. Då går det med vår tro på samma sätt som med huset som byggs direkt på lös sand: När stormar och vattenmassor vräker sig mot huset rasar det samma – Matt 7:24-27.

En av dessa stenar är hörnstenen, Jesus Kristus, Hans trovärdighet är grundläggande – Ef 2:20.

Jesus är Guds Son, vår frälsare, vår enda väg till Gud! 

Detta är en sanning som är totalt oantastbar, då det ju är Han – Guds Son, själv Gud – som säger så – Joh 1:18.

  • Gud bekänner att Jesus är Hans älskade son – Matt 3:17.
  • Gud befaller oss att lyssna till Honom – Mark 9:7.
  • Gud talar till oss genom Honom – Joh 5:19, 24.

Vi kan inte mena oss tro på Gud och Guds Ord och samtidigt välja att förkasta det Jesus sagt. Om vi menar att Jesus inte är enda vägen till Fadern, gör vi Honom till en lögnare. 

Tron på Jesus, som enda vägen till Fadern, är alltså en så grundläggande hörnsten att den inte går att rubba. Ett försök att rubba den, är att på nytt upprepa det uppror som skedde i Edens lustgård – 1 Mos 3:1-4.