Utlämnad

Men det kommer en tid, och den är redan här, när ni ska skingras var och en åt sitt håll och lämna mig ensam. Men jag är inte ensam, för Fadern är med mig.

Joh 16:32


Utlämnad, ensam…?

Just nu ställs vi inför något som liknar en kedja av riktigt dåliga nyheter. Coron, börsfall, miljöförändring osv – Corona är utan tvekan det mest primärt allvarliga!

Corona påverkar mycket, vår personliga hälsa, men sjukdomen kan också komma att påverka mycket av vår vardag generellt – om värsta scenariot blir verkligt.

I berättelsen ovan ser sig stå Jesus ensam, redan övergiven av sin lärjungar, då Han skall utlämnas att straffas för deras och vår synder.

Medan han ännu talade kom Judas, en av de tolv, och med honom en stor folkhop med svärd och påkar från översteprästerna och folkets äldste. … Då övergav alla lärjungarna honom och flydde.

ur Matt 26:46–56

Men Han är ändå trygg, i en omsorg som också vi får dela: “…jag är inte ensam, för Fadern är med mig.”

Vilken underbar nåd, att få ha det så. Vad som än händer, är vi aldrig ensamma – vår Fader – den störst av allt och alla – är vid vår sida.

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *