Väckelse

“Gå därför ut och gör alla folk till lärjungar! Döp dem i Faderns och Sonens och den helige Andes namn och lär dem att hålla allt som jag befallt er. Och se, jag är med er alla dagar till tidens slut.”

Matt 28:19-20

Det finns de som menar att väckelse inte är möjlig i ändens tid, därför att Guds Ord inte utlovar någon väckelse utan generellt talar om ett avfall. Men det står inte att det inte kan ske väckelse, bara för att det sker ett avfall. Jag ser snarare ett “tveeggad svärd”, som i ändens tid kommer tvinga folk att ta ställning.  

Jag är övertygad om att väckelse är möjlig!