Vad Böne-Sven sa

Det är ca 18 år sedan (13 november 2005) som följande presenterades av Sten-Åke Bredmar, på en sida som hette ”BED.NU”. (OBS – inte att förväxla med sidan med samma namn idag.) Det dokumentet, var sin tur, en av skrift, av en kassett från 1980-talet. En kopia av dokumentet har jag haft i en pärm och nu – kanske fyrtioår senare eller mer – kan du läsa vittnesbördet. Resan för dokumentet har varit lång och vilka alla ”mellanhänderna” är vet jag inte.

Om den kommande väckelsen i Sverige 

Böne-Sven var en märklig förebedjare, predikant, missionär och Gudsman. Under en mötesserie på 1980-talet berättade han vad Herren visat om den kommande, sista, väckelsen i Sverige och världen innan Jesus kommer tillbaka.

En märklig predikant, missionär och Gudsman, var Sven Svensson från Värmland. Han kallades Böne- Sven, för han bad alltid och var mycket tillsammans med Herren. Under en mötesserie i Skåne i mitten av 1980-talet berättade Böne-Sven vad Herren visat honom om den kommande väckelsen i den sista tiden, som gäller den sista skörden av människosjälar i Sverige och världen.

Nedanstående text, är från ett av dessa möten, som då spelades in på kassett, och som nu, ca 20 år senare, skrivits ner och kan läsas av alla. Gud ser till att vissa profetior kommer fram i vidare bemärkelse, när det är dags!

– Vi ska kasta ut alla demoner, som är över Sverige, säger Böne-Sven, genom att endräktigt hålla ut i bön! En äldstearmé ska resas upp för det framtida verket. Räkna med att Herren för dig in i en specialträning (under de kommande åren), men bara för dem som vill ge sig helt och ge sitt liv. Gud har all makt.

Till församlingen

”Vakna upp,vakna upp, ikläd dig din makt, o Sion; ikläd dig din högtidsskrud, Jerusalem, du heliga stad; ty ingen oomskuren eller oren ska vidare komma in i dig. Skaka stoftet av dig, stå upp och inta din plats,

Jerusalem; lös banden från din hals, du fångna dotter Sion”, Jes 52:1ff (1917)

– Det är dags att resa sig i TRO på Guds kraft! Oket (som kristna är bundna av) ska brista på grund av smörjelsen, Jes 10:27! Jag ser i anden hur mäktiga änglahärar är på väg ner över landet! Vi ska resa oss upp i tro!

Ett liv i tro, har inget att göra med våra fem sinnen; när t.ex. sjukdomen kommer så vägra ta emot den, om du i övrigt lever rent och till Guds behag!

– Vi kristna har makt över den politiska utvecklingen, när vi betalat priset – ett helgat liv med bön och fasta! Jesus måste alltid ha någon eller några som förbereder det Herren vill göra. Johannes döparen förberedde Jesus ankomst, de 70 lärjungarna förberedde de platser Jesus skulle komma till för att nämna ett par exempel. Och vi måste bereda i bön det Gud vill göra i vårt land!

– Gud har sagt, att något som ska ske, ska bli omtalat med häpnad och förundran och respekt i hela världen! Och Sverige kommer att bli ett av de rikaste länderna i världen. Statsskulden kommer att bli betald. Alla möjliga länder ska få låna från Sverige.

– Och så ska Herren koncentrera ner de Gudomliga stridskrafterna till Sverige. En broder i Filadelfia i Jönköping, Karl Käck, bad ofta och fastade, ibland en hel månad. Under en evangelistvecka fick han se stora kvadrater uppställda i himlen bestående av väldiga änglahärar. Det var ingen ände på antalet av dem! Herren har resurser! Men de ska inte vara kvar däruppe – de ska komma hit ner till jorden.

”Och Herren sade: Jag har nogsamt sett mitt folks betryck i Egypten, och jag har hört hur de ropar över sina plågare: jag vet vad de måste lida. Därför har jag stigit ned för att rädda dem ur egyptiernas våld och föra dem från det landet, upp till ett gott och rymligt land, ett land som flyter av mjölk och honung.” 2 Mos 3:7-8 (Anm. Egypten motsvaras idag av ”världen”)

– Gud dirigerar ner oerhörda stridskrafter, för det har utgått arresteringsorder från den Högsta auktoriteten, att angripa alla dessa vedervärdiga, smutsiga andefurstar. Djävulens andemakter blir kastade ur sina ställningar och alla alkoholandar, narkomani, och falska lärors andar och våldsandar, krigsandar, tjuvandar – alla ska arresteras! Ära vare Herren!!

– Det blir en våldsam ungdomsväckelse.

Väckelsen vi har att vänta i Sverige

– Vi var inne i en oerhörd bönekamp, natt och dag, i Kenya. Det var mycket svåra saker, för det gällde att offra livet men fienden kastades ur ställningarna. Under den bönen kom dessa hälsningar från himlen. Upp 2:17; ”Den som vinner seger (över andemakterna), skall Jag giva av det fördolda mannat !” Det fördolda mannat pekar på det fördolda livet med Jesus.

Herren berättade att minst 5 miljoner människor blir frälsta i Sverige. Sverige blir ett av de största missionerande länderna i världen. I en del stora städer blir alla människor frälsta. Bland dessa städer är Norrköping, Göteborg och Malmö. Bara i Stockholm blir det en församling på 500 000, i början. Sedan blir det väl större. Och på många, många platser där det finns tillräckligt med folk, bildas församlingar på 100 000- och på mindre städer och platser blir det 10 000, 15 000 och 20 000 frälsta.

Om Norrköping

– Och Herren visade mig Norrköping, vad som kommer att ske där. Det var olika händelser, jag var alldeles skakad! Jag ropade: Oj oj! Oj oj!

”Kom ihåg, att allt stort börjar mycket smått”, började Herren och fortsatte; ”Ju större ting det ska ske, desto djupare måste du böja dig.”

Och Jesus böjde sig djupt. Han var lydig ända till döden på korset. Därför har Gud upphöjt Honom över allting!

För det andra visade Herren att det var en kampanj, och hela staden kom i gungning och det formades en församling på 100 000 medlemmar och i den inneslöts alla de kristna i staden. Det är en välsignelse som Herren har i beredskap.

– Men det blir ingen organisation eller mänsklig sammanslutning. Det blir bara Ett Huvud – och ibland kanske Han måste ta åt sidan vissa kristna, som vill vara ”Huvud”! Prisad vare Herren!! Tack och lov!! Och i denna församling var bröder mäktigt smorda av Anden, som var Ledaren för församlingen

Och de hade eget missionsflyg (i framtiden). Det finns flyg nu men det kommer att utvecklas bättre. Det lyfter vertikalt! Det är jetflyg! Det lyfter rakt upp och flyger sedan framåt tills det kommer till missionslandet. Så landar du rakt ner som en helikopter. Och där formar Herren team till en stark församling, där änglarna färdas upp och ned, och där det är vanligt att Jesus uppenbarar sig. Och dessa team använder Herren till att skaka hela länder!

Berget Sverige

– Jag vill nämna en sak till i samband med det här. Läs Jesaja 25:6-7 ”Och Herren Seabot ska på detta berg göra ett gästabud för alla folk, ett gästabud med feta rätter, ett gästabud med starkt vin, ja, med feta märgfulla rätter, med starkt vin väl klarat. Och Han ska på detta berg göra om intet det dok som höljer alla folk och det täckelse som betäcker alla folkslag.”(”Berget” är Sverige)

– Alltså, för det första får vi ett missionscenter, och detta missionscentret är byggt i samband med flygfält för jetflyg.

Det är ett jättestort center och det byggs runt i en cirkel för jättestora konferenser, där de mest smorda redskapen från hela världen, kommer till Sverige! Och i husen runt omkring finns all administration, logi – och allt ordnat med mat, till dessa jättestora konferenser.

-Så började Herren göra väldiga ting, och i mötena har vi 100 000 kristna – och så står det en ändlös rad med ambulanser med de obotligt sjuka som de har skickat från sjukhusen. För Herren hade berett i mindre skala, men så har kraften ökats … I ett möte kommer det att bli ett vidrörande. Jag såg en ambulans komma med en döende – och rätt vad det var så hoppade han rakt upp och sprang. Så blev det mer och mer och fler och fler. TV kommer att visa det, och i kvällstidningarna står det på första sidorna om de under som Herren gör. Prisad vare Herren!! Och det får de höra om, långt bort i fjärran länder, för på något sätt så kopplades det ihop, så det kunde visas i TV över hela världen, och då kommer de med fler sjuka och döende i charterflyg från olika länder, till gästabudet på ”Berget Sverige”.

Så bärs de ut på det här området, hundratals obotligt sjuka och döende i olika slags stadier. Guds kraft är där och helar dem allesammans! Ärad vare Herren!!!

Uthållig bön

– Herren har sett sitt folks betryck. Alla olika demoner har fått arresteringsbeslut.

– Jag var i Mjölby och hade fastat och bedit i några dar (före mötet i Örkeljunga). Jag besöker en broder och när vi dricker te, flammar det till på himlen. Vi får se Sveriges karta, och så får vi höra de här orden: ”Alla dessa höll endräktigt ut i bön.” Apg 1:14. Så får vi se ett tjockt täcke av andemakter över vårt land, men ovanför fanns en änglahär! Så steg änglahären ner, och täckelset av ondskans andemakter rensades undan.

Amen!
Vad Böne-Sven sa

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Rulla till toppen