”Vad händer i vårt land?”

Kanske ställer du dig denna fråga, eller kommer att göra det inom en snar framtid? Just nu är vi på väg in i en regeringskris, med omval som ”mål”. Är detta verkligen best för Sverige i rådande situation – med coronakris?

Hur kan det bli så här?

Vänstern vill fälla en vänster-regering, för att den inför något som den menar är högerpolitik, men högern vill också fälla regeringens politik…?

Vad är det som verkligen ligger bakom, som vi – eller i vart fall jag – har svårt att greppa. I detta nu- menar jag – är det svårt att säga om det kommer att leda till något gott eller ont? Till en lösning om några få dagar, eller till en regeringskris som vi inte har en aning om vart den leder och vars facit vi först – kanske långt, långt fram i tiden – kommer att se.

I allt detta uppmanar jag dig att förutsättningslöst be Gud leda de styrande i vårt land. Men än mer att be att ett uppvaknande skall ske. Där frågor om äktenskap, aborter och hämningslös sexualitet får genomsyras av Bibelns ord. För Bibeln är tydlig i dessa frågor – om man nu inte vill börja ”tolka” som några, gör, som går hand i hand med HBTQ-lobbyn.

Sverige behöver Gud mer än någonsin, både i sitt statsskick och som personlig frälsare för var enskild innevånare.