Vad har EU lärt?

INGET!

Det som utspelar sig idag, mellan Belarus och Polen, uppfattar jag – på det humanitära planet – delvis kan jämföras med vad som skedde mellan Tyskland och Tysklands grannländer under tiden för Nazismens frammarsch.

Ingen ville ha judarna – inte heller Sverige! Judarna var inte i första hand människor, judarna var ett problem! Ingen ville engagera sig för dem – bara slippa dem… Idag måste vi skämmas för detta agerande.

Hur kunde Sverige agera och inta den ställning man gjorde då? Hur fattade man – och fattar vi idag – våra beslut? Jo genom den information vi har tillgängliga. Vem förmedlade informationen då? Tidningar och radio! Varifrån fick och får vi – allmänheten – vår åsiktsgrundande information?

HALLÅ! När skall vi få media som berättar sanningen? För media är lika dan idag, bara med den skillnaden att media har flera kanaler att framför en förvanskad och korrigerad sanning genom – oavsett budskap.

Vad är det som kilat in sig mellan EU och Belarus? Är det prestige, eller är det människor som lurats att frysa, hungra, bli sjuka och dö? Allt medan de beslutande sitter vid dukade bord, i varma, vackra lokaler och kan äta sig mätta?

Är det problem eller människor som media lyfter fram, och hur speglar media EUs agerande?