Vad inte världen ger

“Frid lämnar jag åt er. Min frid ger jag er. Jag ger er inte det som världen ger. Låt inte era hjärtan oroas och tappa inte modet.”

Jesus Kristi ord från Joh 14:27

I denna tid behöver vi verkligen ta till oss detta ord: “Frid lämnar jag åt er!”

Vi bör förstå vad som händer i tiden. Vi behöver vara medvetna om att det media presenterar för oss inte alltid är hela sanningen och vi behöver lära oss läsa medias budskap “mellan raderna”. Den förståelsen ingen frid. Men den gör, att vi inser att det är viktigare än någon sin, att vara rotade i Jesus Kristus.

Den verkliga friden har vi i Jesus Kristus. Vi skall inte låta kunskapen fälla modet, men vara signalen och sporren som får oss att dra oss nära Herren!

Som Guds barn har vi en fast, oförstörbar, evig frid i Gud. Låt oss ta fasta på det och söka Herren än djupare. Då står vi trygga, när världens trygghet rasar.