Vad låter vi påverka oss

Men Gud vare tack! Ni var slavar under synden, men nu har ni av hjärtat börjat lyda den lära som ni blivit överlämnade åt.

Rom 6:17


Antingen påverkas vi av Guds Ande eller världens!

Så länge vi vandrar utan Jesus styrs vi av känslor och värderingar som starkt påverkas utifrån den miljö vi lever i – vi följer samhällets lagar och värderingar. När dessa ändras, ändras vårt handlande. Är det nya lagar, tvingas handlandet ändras fort, ofta är vi klart medvetna om det. Och som kristna ska vi självklart anamma lagar – om de inte går direkt mot Guds Ord! Värre är det när värderingar förändras.

Värderingsförändring tar tid, men är betydligt farligare, då den ofta påverkar oss oerhört sofistikerat, med försåtlig kraft. Smygande lobbyismen – via TV, nyhetssändningar, litteratur, film, reklam – är ofta dold, men effektiv!

Vårt handlande påverkas många gånger i negativ riktning- ur Bibliskt perspektiv – utan att det sker uppenbarat.

Vi behöver därför ta oss allt mer tid att verkligen lyssna till Guds Ord och Andens vilja. Vår hjärta måste alltmer få formas av vilja att följa Jesus Kristus, som vårt exempel.