Vad o var är din talent?

Han kallade till sig sina tjänare och anförtrodde dem sin förmögenhet.

Vers 14, ur Matt 25:14-30

_____

Man kan reagera olika när man läser texten om talenterna. Berättelsen om tjänarna som förvaltade dem så de gav dubbelt i återbäring och fick beröm, och tjänaren som grävde ner pundet och fick klander och straff. 

Man kan känna inspiration, man kan känna en till synes omöjligt högt ställd förväntan och man kan känna förtvivlan. Vi vet kanske inte ens vad pund vi fått…

Vad är då svaret för denna situation – att man inte vet vad Han vill? Vi söker Hans vilja!

Jesus vill inte att vi skall lev med egoismen som enda moroten – jag och mitt. Han ger oss var och en vad vi förmår att förvalta. Han kräver inga underverk av oss, dessa står Han själv för. Men Han väntar att vi vill vara Hans förvaltare.

Kanske är tiden inte inne? Men fortsätt med tålamod och aktiv vila – umgänget med Honom i Bibelläsning och bön – söka Hans vilja för ditt liv.