Vad och varför

“Ingen syr fast en lapp av okrympt tyg på en gammal mantel. I så fall river det nya tyget bort ännu mer från den gamla manteln och revan blir värre. Och ingen häller nytt vin i gamla säckar. I så fall spränger vinet säckarna och både vinet och säckarna förstörs. Nej, nytt vin häller man i nya säckar.”

Mark 2:21-22

Ibland måste vi – rent allmänt – våga fråga oss: “Vad håller vi på med?”

Försöker vi mixa ihop något som tillhör det förgångna, med något nytt? En mix som varken blir det ena eller det andra. Som blir sämre och mer fel än det gamla och definitivt inte når upp till möjligheten för det nya. Vi måste välja!

Detta gäller definitivt vårt kristna liv: “Är vi religiösa eller kristna?” Det vi håller fast vid, i tron att det är kristligt och rätt, kanske inte bara hämmar oss och vår kallelse, det kanske helt ödelägger nya möjligheter.

Våga lätta på greppet och be Gud visa dig hur du går vidare, för denna tid, i Hans tjänst. Kanske är det faktiskt bra som det är. Men kanske, måste du stanna upp, inse och våga…