Vad tror du om Bibeln?

Därför tackar vi alltid Gud för att ni tog emot Guds ord som vi predikade och tog det till er, inte som människors ord utan så som det verkligen är: Guds ord som är verksamt i er som tror.

1 Thess 2:13

Är Bibeln enbart en samling böcker? Mänskliga religiösa funderingar i form av brev, samlade muntliga traditioner, biografier, siares upplevelser osv, samlade i en enda bok – böckernas bok – eller är Bibeln Guds Ord?

Som du ser i rubriken ställer jag inte frågan som en allmän fråga ”Vad tror vi?”, utan som en personlig fråga ”Vad tror DU?”

Om du tror att Bibeln är Guds Ord, måste detta få påverka dig i tanke och handling. Om du tror på Guds Ord blir det en kraft i dig.

I versen ovan talar Paulus om ordet de predikat – dvs muntligt meddelat – men jag spetsar till frågan att gälla Guds Ord, Bibeln.

Liksom inför det muntliga ordet, har vi inför Guds Ord – så som det står skrivet i Bibeln – ett val: Att ta det till oss som Guds Ord eller som mänskors ord.

Vad du tror om Bibeln är ett val. Antingen går Ordet förbi dig, eller låter du det leda dig.

Vad tror du om Bibeln?

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Rulla till toppen