Vad/vem söker vi?

Då kom andra båtar från Tiberias och lade till nära platsen där de hade ätit brödet efter att Herren uttalat tacksägelsen. När folket såg att Jesus inte var där och inte heller hans lärjungar, gick de i båtarna och kom till Kapernaum för att söka efter Jesus. De fann honom där på andra sidan sjön och frågade honom: “Rabbi, när kom du hit?”
Jesus svarade dem: “Jag säger er sanningen: Ni söker mig inte för att ni har sett tecken, utan för att ni fick äta av bröden och bli mätta.

Joh 6:24-26

Det finns en risk att vi nu, gör samma misstag som de då – söker av felaktig anledning. Vi säger oss söka Anden, men söker egentligen spektakulära andliga upplevelser och kallar det ”flöde” – dvs de andliga yttrandena – i stället för att söka Källan.

Vi går nu in i en period av mötesserier runt om i vårt land – sommaren med alla efterlängtade helger och veckor. Vi får besöka plats på plats (om inget händer)  för att… Ja vad då?

Här måste vi var uppmärksamma och ärlig! Vi behöver självklart förnyelser och trosstärkande upplevelser. Men låt oss ge akt på oss själva. Jagar vi andliga ”trippar” – som narkomanerna jagar narkotikans tillfälliga lyft. 

Självklart – Amen! – skall vi vandra i Anden och uppleva Anden. Men om denna vandring är i behov av ständigt nya ”trippar”, om upplevelsens effekt alltid dalar efter två veckor, då är det något som inte står rätt till.

Låt oss söka Källan under de dagar som vi ges framåt. Min egen personliga relation med Fadern, Sonen och Ande – i min vardag – kan aldrig ersättas av tillfälliga upplevelser på gruppnivå. Vi måste kunna stå personligt fasta, även om allt i vår omgivning skakas.