Vad vi än gör…

Och allt vad ni gör i ord eller handling, gör det i Herren Jesu namn och tacka Gud Fadern genom honom.

Kol 3:17

Den korta Bibelversen kan göras om till en fråga: Kan vi sanningsenligt säga om allt vi gör, att vi gör det i Herren Jesus namn?

WWJD – What Would Jesus Do (hur skulle Jesus göra) – var fyra bokstäver som för några år sedan ofta förekom i form av armband och halsband mm.

Gud gör ingen åtskillnad mellan en privat och en kristen del av livet. Livet vi lever, lever vi för Jesus.