Vågar du fundera över detta?

Nedan finns en länk till en bra och sammnfattande artikel avs kritiken mot det som sker med utgångspunkt från “pandemin”. Artikeln är skriven av Gunnar Söderberg (Fil.pol.mag).

Min personliga anmmärkning dock: Låt oss citera Guds Ord, Bibeln, i stället för Franz Kafka, som nämns som referens i artikeln nedan.

Sedan ska den laglöse träda fram, han som Herren Jesus ska döda med sin muns ande och förgöra med glansen vid sin ankomst. Den laglöses ankomst är ett verk av Satan som kommer med stor kraft och med lögnens tecken och under. Med ondskans alla konster bedrar han dem som går förlorade, eftersom de inte tog emot kärleken till sanningen så att de kunde bli frälsta. Därför sänder Gud villfarelsens makt över dem så att de tror på lögnen och blir dömda, alla de som inte har trott på sanningen utan njutit av orättfärdigheten.

2 Tess 2:8-12

Med ondskans alla konster bedrar han dem som går förlorade, eftersom de inte tog emot kärleken till sanningen så att de kunde bli frälsta. Därför sänder Gud villfarelsens makt över dem så att de tror på lögnen och blir dömda, alla de som inte har trott på sanningen utan njutit av orättfärdigheten.

2 Kor 4:10-12

OBS!
Jag tar genom länken inga politiska ställningar.
För mig handlar det enbart om att se
det som nu sker ur ett
Bibliskt beskrivet ändetidsenligt skeende!

LÄNK:
“En vitskrift om den så kallade pandemin”