Vågar du sätta etiketter

De som lever efter köttet tänker på det som hör till köttet, men de som lever efter Anden tänker på det som hör till Anden. Köttets sinne är död, men Andens sinne är liv och frid. Köttets sinne är fiendskap mot Gud. Det underordnar sig inte Guds lag och kan det inte heller. De som lever i köttet kan inte behaga Gud.

Rom 8: 5-8

När jag här skriver “etiketter” i rubriken ovan, är det inte frågan om sådana som vi ser på flaskor, burkar eller lådor. Nej, det handlar om etiketter, som kan sättas över vårt handlande – sammanfattande och avslöjande. Om vi skapar etiketter över handlande och aplicerar dessa på västvärldens kristenhets handlande, tvingas vi inse att även om vissa av dessa etiketter pekar på “efterföljelse till Kristus”, pekar många av dem på “efterföljelse till världen”.

Kanske vill du personligen förneka detta. Du pekar på det medlemskap i en kyrka, ditt engagemang i aktiviteter där och ditt regelbundna gudstjänst liv: “Men hallå där…. Jag är faktiskt frälst och jag  tror på Gud”!

Men låt mig fråga dig en sak – handen på hjärtat: “Följer du världen, eller följer du Kristus? Vad blir etiketten över ditt liv och din tid?”