Väl beprövad

Gud är vår tillflykt och vår starkhet, en hjälp i nöden, väl beprövad. Därför skall vi inte frukta, om än jorden skakar och bergen störtar ner i havsdjupet, om än havets vågor brusar och svallar, så att bergen bävar vid dess uppror. 

Ps 46:2-4

Få tillflykter är väl så ”väl beprövad” som tillflykten till Herren. Genom årtusenden har vi människor sökt oss till Honom, på nytt och på nytt, när frukta kommit över oss. 

Psalmen ovan är skriven av ”Koras söner” – man vet inte när. Hela psaltaren tror man tillkommit under en period av ca tusen år, och man tror att den fick sin slutliga form ca 400 år före Kristus.

När Koras söner skriver psalm är alltså ”Gud vår tillflykt” redan ”väl beprövad” av generationer med människor. När jag och du läser psalmen idag, är den fortfarande lika sann – och genom tiden som förflutit sedan den skrevs, har den blivit än mer beprövad.

Vi behöver inte frukta. Herren vänder alltid det som händer till det bästa – även om vi inte förmår uppfatta det så. 

Väl beprövad

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Rulla till toppen