Valborg, 1:a Maj och sommar

När han såg folkskarorna förbarmade han sig över dem, för de var härjade och hjälplösa som får utan herde. Och han sade till sina lärjungar: “Skörden är stor men arbetarna är få. Be därför skördens Herre att han skickar ut arbetare till sin skörd.”

Matt 9:36–38


Står vi just nu inför den snabbaste väckelsevåg som någonsin berört Sverige? En “våg” som sveper från nu, över sommaren och fram till augusti, september – kanske oktober? Ingen lång, men oerhört kraftmättad tid!

Nu kan en stor skörd bärgas, kanske den sista, innan mörkret kommer att lägga sig över världen. Hur väl kommer vi vara rustade då? Kommer kristna i Sverige kunna bli landets och världens fönster för Gud och evangeliets sanning?

Frågan väcktes i mig under bönestunden denna morgon. Jag vågar inte påstå att det låg en profetisk ton i den, men kanske var det Herrens uppmuntran, utmaning och kallelse.

Vi vet att för Gud är allt möjligt. Låt oss intensifiera vår bön att få vara Hans redskap. Låt oss än mer helhjärtat överlämna oss själva och allt som är vårt i Hans händer.

Låt oss inte stå där en dag och erkänna: “Jag kunde varit mer överlåten – den sommaren – 2020.”