Vår Andliga Gudstjänst

Därför uppmanar jag er, bröder, vid Guds barmhärtighet, att frambära era kroppar som ett levande och heligt offer som behagar Gud – er andliga gudstjänst. Och anpassa er inte efter den här världen, utan låt er förvandlas genom förnyelsen av ert sinne så att ni kan pröva vad som är Guds vilja: det som är gott och fullkomligt och behagar honom. I kraft av den nåd jag har fått säger jag till var och en av er: ha inte högre tankar om er själva än ni bör utan tänk förståndigt, efter det mått av tro som Gud har tilldelat var och en.

Rom 8:1-3


När det här talas om vår Andliga Gudstjänst, är det inte frågan om bara möteskulturer eller andra kyrkliga sammankomster. Det är heller inte frågan om uppdelning av min tid, om att forma en viss del av den, till Gudstjänst. Den Andliga Gudstjänsten är en “hela-livet-tjänst”. Till denna tjänst viger jag hela mitt liv: Min tid, mina äganden, mina möjligheter, mina tankar osv.

Ett första steg i denna “hela-livet-tjänst” innebär att jag medvetet  avhåller mig från att lockas med i världens andligt fördunklande och kvävande tankesätt, vilket är orsaken till mycket av tidens levnadsmönster. 

Jag ger vidare tid åt Anden, att omforma och förnya mina tankar, så jag kan pröva vad som är från Gud och inte. Först och främst gäller denna gåva mig själva. Vad är det som kommer från Gud i det jag tänker och vad är det som kommer från min egen vilja? Det är inte så att första tanke vi tänker per automatik är från Gud – när vi blivit frälsta. Guds Ande har fött oss på nytt, men vi måste låta oss omformas och lära oss lyssna in Guds Andes röst.

Genom hela denna “hela-livet-tjänst” måste jag också vara på vakt mot mitt ego. Jag får aldrig ha höga tankar om mig själva, eller döma andra utifrån min plats – min nivå – i Andens omskolningsprocess. Jag är i Kristus en ny skapelse i och genom  Guds nåd och Hans Andes nyfödande – inte från någon egen skapad position. Om Gud vill bruka mig, genom och för sin Andes verk och gåvor, är det nåd att få vara brukad, inte en plattform för mitt eget bedömande, kritiserande och dömande av andra.

När jag kommit så långt, i min förståelse av mig själva och min plats i Guds rike, har Guds Ande en ingång i mitt liv och min vardag, att bruka mig enligt Hans vilja.

Det är “superviktigt” att Anden får platsen i allas våra liv, för att bruka oss, i var och en sin specifika “Andliga Gudstjänst”!