Vår Bibelsyn

…du känner från barndomen de heliga Skrifterna som kan göra dig vis så att du blir frälst genom tron på Kristus Jesus. Hela Skriften är utandad av Gud och nyttig till undervisning, tillrättavisning, upprättelse och fostran i rättfärdighet, så att gudsmänniskan blir fullt färdig, väl rustad för varje god gärning.

2 Tim 3:15-16

Det finns inom kristen tro flera grundläggande frågor men också frågor som vi kan betrakta som mindre grundläggande. En av de mer grundläggande, kanske den mest grundläggande, är frågan om vår Bibelsyn.

Är Bibeln Guds tilltal till människan, eller är Bibeln människans förståelse av Gud? Skillnaden i dessa synsätt leder till en radikalt motsatt gudstro.

Ex: Har kristna och muslimer har samma Gud? Vårt svar bottnar i hur vi väljer att betrakta Guds Ords upphov.

Vi behöver bestämma oss för ett synsätt:

  • Är Bibeln Guds Ord, nedtecknade av människor?
  • Är Bibeln människors samlade ord och tankar om Gud?

Inför framtiden är det nödvändigt att fundera över denna fråga och sätta ned foten. Är Bibeln Guds Ord, är genast Bibelns auktoritet fastlagd. Är Bibeln människors ord, kan vi betrakta den som ett ofullständigt verk, med möjliga, ja till och med med troliga, brister och fel – om än inte medvetna lögner.

Väljer vi synsätet att Bibeln är människors ord, kan kristen och islamsk gud var en och samma.

Men väljer vi att tro att Guds Ord är Guds Ord, är detta omöjligt. Då är Bibelns Gud och de islamska skrifternas gud otvetydigt olika gudar!