Vår framtid är ljus

Ibland behöver vi stilla oss inför ”Ordet allena” – utan kommentarer. Läs dessa, så som de blev skrivna – de är från Paulus, 2 Kor 4:16 till 5:7. 

Därför ger vi inte upp. Även om vår yttre människa bryts ner, förnyas vår inre människa dag för dag. Vår nöd – som är kortvarig och väger lätt – bereder åt oss en väldig och överväldigande härlighet som väger tungt och varar för evigt. Vi riktar inte blicken mot det synliga, utan mot det osynliga. Det synliga är förgängligt, men det osynliga är evigt.

Vi vet att om vårt jordiska tält rivs ner så har vi en byggnad från Gud, en evig boning i himlen som inte är gjord av människohand. Därför suckar vi i vårt tält och längtar att få iklä oss vår himmelska boning, för när vi väl är klädda i den ska vi inte stå där nakna. Ja, vi som bor i detta tält suckar tungt. Vi vill ju inte bli avklädda utan påklädda, så att det som är dödligt uppslukas av livet. Och den som berett oss för just detta är Gud, som har gett oss Anden som en garant.

Därför är vi alltid vid gott mod, även om vi vet att vi är borta från Herren så länge vi är hemma i kroppen. Vi lever här i tro, utan att se.

Vilka dina och min omständigheter än är i denna stund, oavsett vad de kommande dagarna innebära… Återvänd till och håll fast vid orden ovan!

  • Därför ger vi inte upp…
  • Vår nöd… bereder åt oss en väldig och överväldigande härlighet som väger tungt och varar för evigt.
  • Därför är vi vid gott mod…