Vår hand i Jesus hand

När vi nu har en så stor sky av vittnen omkring oss, låt oss då lägga bort allt som tynger och särskilt synden som snärjer oss så hårt, och löpa uthålligt i det lopp vi har framför oss. Och låt oss ha blicken fäst på Jesus, trons upphovsman och fullkomnare. För att nå den glädje som låg framför honom uthärdade han korset, utan att bry sig om skammen, och sitter nu på högra sidan om Guds tron.

Heb 12:1-2

Finns ett bättre exempel att fästa vår blick på, än på Jesus Kristus? Självklart inte.

Till den fullkomliga glädjen, finns inga sidospår eller inga genvägar. Vi måste vandra den väg vi måste vandra. Men den vägen får vi vandra, sida vid sida med Trons Fullkomnare. Han lämnar oss inte, glömmer oss inte, blundar inte för våra svårigheter. “Han leder oss på rätta vägar”, för att vår glädje skall bli fullkomlig, hur än vårt nu är.