Vår relationer i ljuset av Guds nåd

…i ljuset av Guds nåd

Jag har idag en mycket kort hälsning – två bibelverser. Jag upplever att Gud vill att de mest skall få tala för sig själva. Men jag uppfattar att Han med dem, vill lyfta fram våra ordklyverier, pekpinnar och vår oförsonlighet gent emot varandra:

Det är Herrens nåd att det inte är ute med oss, att det inte är slut med hans barmhärtighet.

Klag 3:22

Men jag har en sak emot dig: att du har övergett din första kärlek.

Upp 2:2